درگیری مخالفان و موافقان سفر ترامپ، در لندن

درگیری مخالفان و موافقان سفر ترامپ، در لندن

بعد از گفتگو با نخست وزیر بریتانیا و دیدار با ملکه، رییس جمهوری آمریکا و همسرش برای استراحت به باشگاه گلف او در اسکاتلند رفته‌اند. اما اعتراض‌ها به حضور دونالد ترامپ در بریتانیا ادامه دارد. بعد از راه‌پیمایی جمعه در لندن که ده‌ها هزار نفر به خیابان آمدند، امروز هم علاوه بر لندن در ادینبورگ، مرکز اسکاتلند هم تظاهرات برگزار شد. ژیار گل گزارش می‌دهد.