شرکتی بریتانیایی کیسه‌های پلاستیکی ساخته که در طبیعت تجزیه می‌شوند

شرکتی بریتانیایی کیسه‌های پلاستیکی ساخته که در طبیعت تجزیه می‌شوند

کیسه‌های پلاستیکی بلای جان طبیعت شده‌اند اما در بعضی کشورها در خاورمیانه و آفریقا مردم از کیسه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند که در طبیعت از بین می‌روند و باعث آلودگی نمی‌شوند. دست‌کم، این ادعاییست که تولیدکننده این کیسه‌ها که یک شرکت بریتانیایی است، کرده. اما اتحادیه اروپا مشکوک است و ممکن است فروش این کیسه‌ها را ممنوع کند. گزارش انگِس کرافورد را ببینید.