امیر نادری به روایت امیر نادری

در این ویژه برنامه یک ساعته تماشا زهرا امیر ابراهیمی در مورد کارنامه کاری امیر نادری با او به گفتگو می‌نشیند.

یکی از جادوهای سینما نقشی است که در خاطره جمعی نسل‌ها دارد. نقشی که گاه فراتر از مرزهای یک شهر و یک کشور می‌رود و دریچه‌ای می‌شود به فرهنگ‌ها، تاریخ شهرها و نسل‌های مختلف. یکی از این شخصیت‌های سینمایی که در خاطره جمعی ما ایرانی‌ها حک شده، امیرویی‌ است که به عشق سازدهنی عزت خود را از دست می‌دهد و دونده‌ای که در سودای عبور از آب‌ها به آگاهی می‌رسد.

امیر نادری اهل آبادان، از فیلمسازان مهم و تاثیرگذار موج نوی سینمای ایران به نوعی خودش را در فیلم‌هایش تعریف و تصویر می‌کند، امیروی جستجوگر و دونده‌ای که از پا نمی‌افتد. او پس از خلق آثار سینمایی‌اش در ایران تصمیم به مهاجرت می‌گیرد تا جستجویش را فرای مرزها ادامه دهد. شهرهایی چون آبادان و بوشهر که در آثار او شخصیت‌های مستقلی دارند جای خود را به منهتن و حواشی لاس وگاس می‌دهند. امیروی عاشق سینما که امروز سینمای ژاپن را در ژاپن تدریس می‌کند و کوه را با سرسختی و سرکشی خاص خودش از جا می‌کند هرگز به فیلمسازی تجاری روی نیاورد، اما فیلم‌های او در مهم‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان دیده شدند، جایزه گرفتند و به یکی از ارجاع‌های سینمایی سینمادوستان دنیا تبدیل شدند.

امیر نادری که در مسیر زندگی و فیلمسازی‌اش وفادار به خود، جستجوگر و یک سینه‌فیل واقعی مانده است، بهاری که گذشت در برنامه ویژه‌ای که موزه ژورژ پمپیدوی پاریس برایش ترتیب داده بود چندین شب پی در پی به تماشای آثار خود همراه با تماشاگران نشست که فرصتی شد برای این گفتگوی مفصل با او.

تکرارهای برنامه به وقت ایران:

چهارشنبه سوم مرداد - ۰۲:۰۰ و ۱۴:۳۰

پنجشنبه چهارم مرداد - ۱۱:۰۰

جمعه پنجم مرداد - ۱۹:۰۰

شنبه ششم مرداد - ۱۶:۰۰