تغییرات در تیم اقتصادی روحانی تا کجا پیش خواهد رفت؟

تغییرات در تیم اقتصادی روحانی تا کجا پیش خواهد رفت؟

ولی‌الله سیف تنها عضو تیم اقتصادی حسن روحانی نیست که به باد انتقاد گرفته شده. انتظار می‌رود تغییرات در دولت حسن روحانی، به او محدود نشود. مجید افشار گزارش می‌دهد.