شمارش آرا انتخابات سراسری پاکستان در جریان است

شمارش آرا انتخابات سراسری پاکستان در جریان است

در پاکستان، حوزه‌های انتخاباتی بسته و شمارش آرا اغاز شده. روز رای‌گیری در ایالت بلوچستان خونین بود. با وجود تدابیر شدید امنیتی، یک حمله انتحاری در کویته، جان دست‌کم سی نفر را گرفت؛ هرچند ناظران می‌گویند خشونت‌های از انتخابات دوره قبل کمتر بود. رقابت‌ها، شدید بوده و احتمال دارد که نه حزب مسلم لیگ شاخه نواز اکثریت را کسب کند و نه حزب تحریک انصاف. علی حسینی گزارش می‌دهد.