مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود

مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود

مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن هر هفته در روزهای سه‌شنبه دو کتاب را که اخیراً به بازار وارد شده،‌ مرور می‌کند و در هر برنامه نویسندگان کتاب، بخش‌هایی از آن را برای شنوندگان می‌خوانند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

این هفته مسعود بهنود نگاهی انداخته به سرخ سفید داستانی از مهدی یزدانی خرم و دوازده به علاوه یک از سعید کمالی دهقان

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.