بازیکن سرشناس کریکت نخست وزیر پاکستان شد

بازیکن سرشناس کریکت نخست وزیر پاکستان شد

سفری که ۲۲ سال طول کشید، اما بالاخره به سرانجام رسید. امروز، عمران خان به عنوان نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد. حزب تحریک انصاف، به رهبری عمران خان، در انتخابات ماه گذشته، بیشترین کرسی ها را به دست آورد. سکندر کرمانی خبرنگار بی بی سی از چالش های پیش روی او می گوید.