افزایش نگرانی‌ها از بالا رفتن قیمت دارو در ایران

افزایش نگرانی‌ها از بالا رفتن قیمت دارو در ایران

پیش از شروع دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران بسیاری نگران افزایش بیشتر قیمت مواد دارویی و تجهیزات پزشکی هستند. نابسامانی اقتصادی باعث شده تا برخی از سودجویان داروها را احتکار کنند. تعدادی از شرکت‌های دارویی خارجی هم که سال‌ها به ایران دارو می‌فروخته‌اند می‌گویند به زودی از بازار ایران خارج می‌شوند. ژیار گل نگاهی کرده به وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در ایران.