#شما؛ چگونه عزت‌الله انتظامی "آقای بازیگر" شد؟

#شما؛ چگونه عزت‌الله انتظامی "آقای بازیگر" شد؟

عزت‌الله انتظامی فیلم گاو را سرزبان‌ها انداخت و یکی از اولین جوایز خارجی برای سینمای ایران را کسب کرد. برخی لقب "آقای بازیگر" را به او دادند.