نگاه عراقی‌ها به جنگ هشت ساله با ایران

نگاه عراقی‌ها به جنگ هشت ساله با ایران

سی سال پیش بود که هشت سال جنگ خانمان‌سوز ایران و عراق پایان یافت. جنگی که اقتصاد دو کشور را ویران کرد و صدها هزار کشته به جای گذاشت. در ایران، جنگ ایران و عراق به سمبل مقاومت تبدیل شده اگرچه از آن به عناوین مختلف استفاده‌های تبلیغاتی و سیاسی هم می‌شود. نفیسه کوهنورد گزارش می‌دهد.