انتقادهای بی‌سابقه 'خودی‌های' نظام از نظام؛ عاقبت چه می‌شود؟

شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران روز به روز پیچیده تر می شود.

نواری که اسفندیار رحیم مشایی تهدید کرده بود در صورت دستگیر شدنش منتشر می شود، پخش شده است. همزمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در سخنرانی های کم نظیری، از جمله از ارکان اساسی جمهوری اسلامی انتقاد کرده اند و خواستار تغییر آن شده اند.

در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی ۱۴ شهریور، علی همدانی، میزبان برنامه نخست مروری دارد بر این حرفها و سپس در گفتگو با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی، به تحلیل آن پرداخته است.