حقوق زنان در دولت روحانی؛ آیا وعده ها برای کشاندن زنان به پای صندوق رای بود؟

حقوق زنان در دولت روحانی؛ آیا وعده ها برای کشاندن زنان به پای صندوق رای بود؟

یک سال پس از تشکیل دومین دولت حسن روحانی که وعده های بسیاری درباره زندگی زنان و حقوق برابر برای آنها داد، اوضاع زنان در ایران چطور است؟ آیا از تبعیض ها کم شده یا همه چیز همان است که بود؟ در گزارشی که وب سایت ماچولند منتشر کرده عملکرد دولت حسن روحانی درباره حقوق برابر برای زنان مورد مطالعه قرار گرفته است .

علی همدانی میزبان برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی در گفتگو با سوده راد، سردبیر وب سایت ماچولند، از جزییات این تحقیق سوال کرده است