هفت شنبه: وقت "دل دادن" به موسیقی

هفت شنبه: وقت "دل دادن" به موسیقی

هفت شنبه عنوان برنامه‌ای است که علی همدانی آن را هرشنبه برای برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی تهیه می‌کند‌.

در برنامه این هفته هفت شنبه، ترانه های تازه ای می شنویم از سینا سرلک، ادی عطار، محسن یگانه و سوگند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.