از دیوارهای تهران تا اجلاس داووس؛ داستان نقاشی‌های مهدی قدیانلو

اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد امسال میهمانی ویژه از ایران دارد: مهدی قدیانلو، نقاش. تصویرگر رویا بر دیوارهای بلند تهران.

گفت‌وگوی برنامه چشم انداز بامدادی را بشنوید با مهدی قدیانلو درباره آثارش.

ناصر مدنی، مجری برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در سوال اول از مهدی قدیانی درباره تجربه حضورش به عنوان هنرمند میهمان در اجلاس داووس سوئیس پرسیده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.