وضعیت وخیم بهداشت و درمان در ونزوئلای بحران‌زده

وضعیت وخیم بهداشت و درمان در ونزوئلای بحران‌زده

با بحرانی‌تر شدن شرایط در ونزوئلا، سازمان ملل متحد نسبت به لزوم ارسال کمک‌های بشر دوستانه به این کشور هشدار داده است. نیروهای دولتی ونزوئلا مانع رسیدن این کمک‌ها از دیگر کشورها به داخل کشور می‌شوند. در این میان وضعیت بیماران و بیمارستان‌ها با کمبود دارو و تجهیزات، وخیم‌تر از قبل است. اورلا گرین خبرنگار بی‌بی‌سی در کاراکاس به یکی از بیمارستان‌های این شهر سر زده و گزارشی از وضعیت بیماران تهیه کرده.