دولت افغانستان می‌گوید بیانیه پایانی نشست مسکو با طالبان ارزش اجرایی ندارد

دولت افغانستان می‌گوید بیانیه پایانی نشست مسکو با طالبان ارزش اجرایی ندارد

دولت افغانستان اعلام کرده نشست رهبران سیاسی افغان با هیئت طالبان در مسکو در مورد صلح، نتیجه اجرایی ندارد. همزمان، بی‌بی‌سی دریافته که دولت افغانستان در مورد سفر بعضی از اعضای گروه طالبان برای شرکت در نشست صلح مسکو، به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. رویین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد.