حکایت تلاش برای ممنوعیت ازدواج کودکان همچنان باقی است

حکایت تلاش برای ممنوعیت ازدواج کودکان همچنان باقی است

مدیرکل بهزیستی استان ایلام می‌گوید با حکم دادستان این استان، دختر یازده ساله‌ای که به عقد مردی ۴۴ ساله درآمده بود، به بهزیستی تحویل داده شده. این در حالیست که بحث بر سر ممنوعیت ازدواج کودکان در ایران همچنان ادامه دارد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.