نشست ورشو با حضور نمایندگان شصت کشور

نشست ورشو با حضور نمایندگان شصت کشور

ورشو پایتخت لهستان شاید هیچ وقت این تعداد مخالف جمهوری اسلامی در یک جا ندیده بود. هوادران سازمان مجاهدین خلق یک گروه از آنها که رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ در تظاهراتشان سخنرانی کرد. سلطنت‌طلب‌ها در گوشه‌ای دیگر بوند. ایران که دعوت نبود. برخی از کشورها مثل روسیه و چین، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی هم شرکت نکردند. به نظر بیشتر برای نشان دادن حمایتشان از ایران. عربستان، امارات و اسرائیل در بلندپایه ترین سطح به لهستان رفته اند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.