عراق در دوراهی حضور یا خروج نیروهای آمریکایی

عراق در دوراهی حضور یا خروج نیروهای آمریکایی

یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های آمریکا برای فشار بر ایران فعالیت های ایران در کشورهای منطقه است. دونالد ترامپ اخیرا گفت می خواهد پایگاههاى آمریکا در عراق را حفظ کند تا مراقب ایران باشد. از آن طرف گروهى از نمایندگان مجلس عراق تهدید کرده اند که اگر آمریکایی ها نروند، قانونی برای خروج آنها تصویب می کنند. اما آنطور که خبرنگارمان نفیسه کوهنورد در گزارشش مى گوید نه اخراج نیروهاى آمریکا از عراق آسان است و نه ماندنشان بى دردسر.