چاره جویی برای هشت هزار تُن زباله در فضا

چاره جویی برای هشت هزار تُن زباله در فضا

دانشمندان بریتانیایی یک طرح جدید برای زباله‌روبی از فضا را با موفقیت آزمایش کردند. آنها یک زوبین به یک زباله سرگردان در چهارصد کیلومتری بالای زمین شلیک کردند. برآورد شده که هشت هزار تُن زباله در فضا سرگردان است. هر یک از این زباله‌ها می‌تواند به ماهواره‌ها آسیب جدی بزند. گزارش ربکا مورل را ببینید.