سرنوشت نامعلوم همدستان اروپایی داعش

سرنوشت نامعلوم همدستان اروپایی داعش

رئیس جمهوری آمریکا از متحدان اروپایی‌اش خواسته صدها نفر از شهروندان داعشی خود را بازگردانده و محاکمه کنند. آقای ترامپ گفته، این افراد در سوریه زندانی‌اند، اما اگر اروپا آن‌ها را پس نگیرد، آمریکا مجبور خواهد شد، رهایشان کند. این در حالی است که در اروپا، سرنوشت شهروندان اروپایی عضو داعش، به جنجالی دیگر برای سیاستمداران تبدیل شده. جزئیات بیشتر از شبنم شعبانی.