هواوی اتهامات علیه خود را رد کرد

هواوی اتهامات علیه خود را رد کرد

رئیس هواوِی به بی‌بی‌سی گفته که این شرکت مخابراتی چینی هرگز برای دولت چین جاسوسی نخواهد کرد. در غرب، تحقیقات گسترده‌ای درباره اتهام کمک هواوی به دولت چین برای جاسوسی جریان دارد. آمریکا از متحدانش خواسته از فناوری این شرکت استفاده نکنند. مدیر مالی شرکت هم پیش‌تر به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران، به درخواست آمریکا در کانادا بازداشت شد. کاریشما واسوانی گزارش می‌دهد.