ژاپن احتمالا نیروی کار از ایران نخواهد پذیرفت

ژاپن احتمالا نیروی کار از ایران نخواهد پذیرفت

بر اساس گزارش روزنامه آساهی شیمبونِ ژاپن، وزارت دادگستری این کشور گفته ممکن است شهروندان ایران و ترکیه مشمول ویزای جدید کار نشوند. دلیل این تصمیم عدم همکاری مقام‌های این دو کشور در پذیرفتن شهروندان اخراج شده از ژاپن عنوان شده.