#شما؛ تاثیر صنعت مد بر محیط زیست

#شما؛ تاثیر صنعت مد بر محیط زیست

شاید کمتر کسی باشد که وقتی لباس می‌خرد، به تاثیر صنعت پوشاک بر محیط زیست هم فکر کند. در بعضی کشورها از جمله بریتانیا موسساتی وجود دارند که لبا‌س‌های دست دوم را برای استفاده مجدد آماده می‌کنند و بخشی را هم که قابل پوشیدن نیستند برای استفاده‌های دیگر تغییر می‌دهند. با این حال حجم لباس‌هایی که هر هفته فقط در بریتانیا به عنوان زباله دفن می‌شوند حیرت آور است.