#شما؛ تاثیر افزایش قیمت سیگار بر الگوی مصرف آن در ایران

#شما؛ تاثیر افزایش قیمت سیگار بر الگوی مصرف آن در ایران

در این ویدیو ببینید از وقتی قیمت سیگار هم مانند کالاهای دیگر در ایران افزایش یافته، بعضی از افرادی که سیگار می‌کشند چه تصمیمی گرفته‌اند. به نظر شما آیا افزایش قیمت سیگار می‌تواند باعث کاهش مصرف آن شود؟