#شما؛ استعفای ظریف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ استعفای ظریف

محمد جواد ظریف استعفا کرد. استعفای_ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به گفته خودش، ممکن است "تلنگری باشد برای اینکه وزارت خارجه ایران جایگاه قانونی‌اش را بازیابد".

موضوعات مرتبط