ترویج درختکاری در ایران؛ از شعار تا عمل

ترویج درختکاری در ایران؛ از شعار تا عمل

رهبر ایران امروز گفت که جامعه و مسئولان ایران به درختکاری و پوشش گیاهی اهمیت نمی‌دهند. همزمان با اینکه آیت‌الله خامنه‌ای مثل هر سال یک نهال در ایران نشاند شورای شهر تهران راه را برای برج سازی در ده‌ها باغ پایتخت باز کرد. اما مشکل تخریب پوشش گیاهی و فاصله بین حرف و عمل از تهران و از ایران فراتر می‌رود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.