ادامه تجمع معترضان در ونزوئلا؛ تصمیم مادورو به تغییر کابینه

ادامه تجمع معترضان در ونزوئلا؛ تصمیم مادورو به تغییر کابینه

در ونزوئلا، خوان گوآیدو، رهبر مخالفان که خودش را رئیس‌‌‌‌جمهوری می‌‌‌‌خواند، سفرش را به دور تا دور کشور آغاز کرده تا حامیانش را علیه دولت بسیج کند. نیکلاس مادورو، رئیس‌‌‌‌جمهوری، هم حرف از تغییرات اساسی در کابینه می‌‌‌‌زند و در همین حال، حامیان دو طرف، به آمریکا هم چشم دارند که اقدام بعدی‌‌‌‌اش چه خواهد بود. هادی نیلی گزارش می‌‌‌‌دهد.