حملات مرگبار نیوزیلند، قوانین مالکیت اسلحه را عوض می‌کند؟

حملات مرگبار نیوزیلند، قوانین مالکیت اسلحه را عوض می‌کند؟

حمله به دو مسجد در نیوزیلند، و کشته شدن ۵۰ نمازگزار به دست یک مهاجم یک بار دیگر بحث درباره قوانین مالکیت اسلحه را داغ کرده. امروز نخست‌وزیر نیوزیلند گفت که کابینه‌اش از تغییر قوانین اسلحه حمایت می‌کند. شبنم شعبانی نگاهی کرده به قوانین مالکیت اسلحه.