مصائب زندگی، نزدیک مرز ایران در پاکستان

مصائب زندگی، نزدیک مرز ایران در پاکستان

خبرهای مربوط به ناآرامی در مناطق جنوب شرقی ایران را در سال‌های اخیر زیاد شنیده‌ایم. اما اثر این ناآرمی‌ها به استان سیستان و بلوچستان ایران محدود نمی‌شود. ریاض سهیل، خبرنگار بخش اردوی بی‌بی‌سی که به منطقه‌ای نزدیک مرز ایران در پاکستان رفته، می‌گوید اوضاع در بیست سال گذشته زیر و رو شده.