جای خالی کمک‌های بین‌المللی به سیل‌زدگان ایران

جای خالی کمک‌های بین‌المللی به سیل‌زدگان ایران

سیل بیش از ۲۰ استان ایران را در برگرفته و کمبود امکانات برای سیل زدگان به مشکل جدی برای گروه‌هایی تبدیل شده که کمک‌رسانی می‌کنند. در این میان، خبری از امدادگران بین‌المللی نیست و ترکیه و آلمان تنها کشورهایی هستند که کمک کرده‌اند. اما دلیل اینکه کشورها برای کمک به سیلزدگان ایران آستین بالا نزده اند چیست؟ آیا تحریم های آمریکا می تواند جلوی کمک های بین المللی را گرفته باشد؟ ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد.