آیا سیل اخیر ورشکستگی آبی ایران را رفع می‌کند؟

آیا سیل اخیر ورشکستگی آبی ایران را رفع می‌کند؟

سیل یک پدیده طبیعی است که با برنامه‌ریزی و کنترل آن، می‌توان خسارت حاصل از آن را به حداقل رساند و تبدیل به موقعیت کرد. یکی از موضوع‌هایی که بعد از سیل‌های اخیر ایران مطرح شده این است که این سیل ایران را از ورشکستگی آبی نجات می‌دهد. اما ورشکستگی آبی یعنی چه و آیا سیل اخیر به رفع ورشکستگی آبی ایران کمکی می‌کند؟

گزارش دیجیتال از سیامک محیط‌زاده