آیا ایران وارد دوره ترسالی شده است؟

آیا ایران وارد دوره ترسالی شده است؟

با بارش‌های اخیر آیا ایران به پایان دوره خشکسالی رسیده و دوره ترسالی در ایران شروع شده است؟ دوره خشکسالی و ترسالی چه تفاوتی با سال تر و سال خشک دارد؟ سیامک محیط‌زاده در این ویدیو به این سوال‌ها پاسخ داده است