روزنامه‌های کابل؛ سه شنبه ۱۹ ثور

روزنامه
Image caption روزنامه ۸‌صبح

محمد اشرف ‌غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان تایید کرده که فساد در دولت تحت اداره او چالش عمده در این کشور است و گفته که وزارت داخله/کشور "قلب فساد" در نهادهای امنیتی است.

آقای غنی در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد که زیر نام "تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان" در ارگ ریاست جمهوری برگزارشده بود، سخنرانی می‌کرد.

روزنامه‌های ۱۹ ثور (اردیبهشت) افغانستان در سرمقاله‌های امروزشان به فساد اداری در افغانستان پرداخته‌اند.

فساد اداری در افغانستان

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که پس از پانزده سال حاکمیت فساد در نهادهای دولتی و زمین‌گیر شدن دولت و فلج شدن قانون، پاسخ این سوال که "چرا مبارزه با فساد به سرانجامی راه نمی‌یابد" روشن شده است. به این دلیل ساده که مساله‌ فساد همواره به ابزاری برای رونق دادن بازار کشمکش‌های سیاسی فروکاسته شده و اراده واقعی برای مهار و نابودی آن وجود نداشته است.

اطلاعات روز نوشته که همواره مسئولان دولتی تا آن‌جا که فرصتی یافته‌اند، گرد فساد را از دامن خود تکانده و مسئولیت آن را به دیگری رجعت داده‌اند.

اطلاعات روز افزوده که تداوم این وضعیت سبب شده است که جمعیت فقرای این کشور از ۳۶ درصد به ۳۹ درصد در دوره حکومت وحدت ملی افزایش یابد. بیکاری افزایش یافته است و حکومت حتی قادر نیست صورت حساب فساد را داشته باشد.

نویسنده سرمقاله روزنامه اطلاعات روز به این باور است که "قلب فساد در عدم راستی و تعهد غنی و عبدالله به مبارزه با فساد و تخصص محوری است."

روزنامه ۸‌صبح نیز می‌نویسد که فساد مالی و اداری وقتی مهار می‌شود که سران حکومت وحدت ملی اراده سیاسی لازم برای مبارزه با این پدیده داشته باشند. اگر اراده سیاسی نباشد و صدها نشست ملی و بین‌المللی برگزار شود، فساد مالی و اداری مهار نمی‌شود.

۸‌صبح نوشته که رئیس‌جمهوری فساد در وزارت‌خانه‌هایی را افشا کرد که در حال حاضر در اختیار جناح عبدالله است. شاید در روزهای آینده رئیس اجرایی، فساد نهاد‌هایی را افشا کند که در تقسیمات حکومت وحدت ملی به جناح رئیس‌جمهورغنی رسیده‌اند.

۸‌صبح افزوده که با این وضعیت با فساد مالی و اداری مبارزه نمی‌شود. با فساد زمانی می‌توان مبارزه کرد که تمام جناح‌های تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی روی یک میکانیزم مشترک فسادزدایی توافق کنند.

روزنامه افغانستان ما نیز می‌نویسد که پدیده خطرناک فساد از یک سو کارکرد ادارات را زیر سؤال برده و پایگاه اجتماعی حکومت را متزلزل ساخته است و از سوی دیگر اعتماد جامعه جهانی را نسبت به حکومت افغانستان کاهش داده و دوام حمایت‌ها و کمک‌های بین‌المللی را با تردید و ابهام روبرو می‌سازد.

افغانستان نوشته که بیشتر از شش سال است که حکومت سیاست مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار داد و چندین نهاد و کمیسیون را برای مبارزه با فساد ایجاد کرد، اما این کمیسیون‌ها نه تنها در کاهش فساد در ادارات موثر واقع نشد که ابعاد فساد را پیچیده‌تر و گسترده‌تر و روند مبارزه با آن را دشوارتر کرد.

افغانستان افزوده که مساله مهم دیگر برخورد گزینشی در مبارزه با فساد است. برخی از افراد قدرتمند که به اختلاس کلان و سوءاستفاده از قدرت متهم می‌باشند، هرگز مورد توجه نهادهای مبارزه با فساد قرار نمی‌گیرند؛ ولی برخی افراد دیگری که از پشتوانه‌های سیاسی قوی برخوردار نیستند، به آسانی مورد اتهام قرار گرفته و به دادستانی و دادگاه معرفی می‌شوند.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه افغانستان، برخورد دوگانه در مبارزه با فساد اعتماد مردم را بیشتر نسبت به حکومت خدشه دار می‌سازد.

روزنامه انیس نیز می‌نویسد که فساد اداری خطرناک ترین تهدید و بزرگترین مانع در برابر پیشرفت افغانستان است.

انیس نوشته که مبارزه با فساد اداری تلاش همگانی می‌طلبد و باید در این راستا مسئولان حکومتی، نهادهای عدلی و قضایی، علمای دین، فعالان جامعه مدنی و رسانه‌ها دست به دست هم بدهند.

این روزنامه دولتی، تلاش‌های حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد تقدیر کرده اما گفته است که نظر به عمق و گستردگی فساد، کارهای انجام شده آنقدر قابل لمس نمی‌باشد.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط