روزنامه‌های کابل؛ دوشنبه ۲۵ ثور

روزنامه

وزارت داخله/ کشور افغانستان با برگزاری "کنفرانس ملی بازنگری و اصلاح قانون پلیس" گفته که به دنبال حل مشکلی است که مردم و رئیس جمهوری افغانستان را به شدت نگران ساخته است.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که وزارت داخله/ کشور "قلب فساد" در نهادهای امنیتی افغانستان است.

اصلاح قانون پلیس، روابط افغانستان و چین و مخالفت‌ها با رئیس جمهوری مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۵ ثور (اردیبهشت) کابل است.

اصلاح قانون پلیس

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که حکومت قانون پلیس را اصلاح می‌کند. این خبر خوش است. قانون پلیس افغانستان به‌روز نیست و یکی از مشکلات وزارت داخله به همین موضوع بر می‌گردد.

۸‌صبح نوشته که قانون باید به گونه‌ای باشد که هرنوع بی‌پروایی، فساد و کارگریزی را ناممکن بسازد.

۸‌صبح افزوده که فساد گسترده در وزارت داخله را هم کسی منکر شده نمی‌تواند. یکی از معاونان همین وزارت به جرم رشوه‌خواری در بازداشت است و برخی از بلندپایه‌گان دیگر آن هم پرونده دارند. قانون جدید پلیس باید به تمام این چالش‌ها پاسخ داشته باشد.

روابط افغانستان و چین

روزنامه افغانستان ما می‌نویسد که در سالهای اخیر روابط بین کشور چین و افغانستان همواره رو به گسترش بوده است. علایق دو کشور نسبت به همدیگر هر روزه افزایش یافته و اکنون در سطح بسیار بالایی قرار دارد اما به نظر می‌رسد که اهداف و نیتهای اقتصادی در محور این مناسبات گسترده قرار دارد.

افغانستان نوشته که اما موضوعی که اهمیت روابط دو کشور را در سالهای اخیر مضاعف ساخته است، طرح یک کمربند یک راه و یا طرح احیای جاده ابریشم و جایگاه افغانستان در این طرح است. این طرح بزرگترین طرح اقتصادی و یا طرح غول آسای دولت چین در راستای احیای جاده ابریشم خوانده شده است. از این جاده بیش از چهار میلیارد نفر در جهان بهرهمند خواهد شد.

افغانستان افزوده که شکوفایی اقتصاد منطقه و جهان ما حول افغانستان، سبب شکوفایی اقتصادی افغانستان و نیز باعث فروکش کردن منازعات سیاسی و ایدئولوژیک در منطقه نیز خواهد شد. به همین خاطر ضرورت دارد که دولت افغانستان به طور فعال در این عرصه سهم بگیرد.

روزنامه راه مدنیت نیز می‌نویسد که این پروژه بلندپروازانه که دست کم نصفی از جهان حدود ۶۰ کشور از آن بهره‌مند می‌شوند از هم اکنون با واکنش‌های متفاوتی رو به رو شده است؛ پاکستان از این پروژه حمایت کرده و هند جدی ترین رقیب اقتصادی چین دیدگاه مثبت در قبال این پروژه ندارد.

راه مدنیت نوشته که اما تطبیق این پروژه‌ها در حد یک انتظار است و اگر از طرف دولت افغانستان قضیه جدی دنبال نگردد، جایگاه افغانستان که به لحاظ جغرافیایی در محراق این حرکت قرار دارد در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.

نویسنده سرمقاله روزنامه راه مدنیت به نارضایتی هند و آمریکا از تطبیق این پروژه اشاره کرده و افزوده که افغانستان باید منافع بلند مدت خود را شناسایی کرده و نباید آنها را قربانی رابطه خشک دیپلوماتیک مقطعی سازد.

مخالفتها با رئیس جمهوری افغانستان

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد در حالی‌که حکومت وحدت ملی سال سوم کاری‌اش را پشت سر می‌گذارد، جدال سیاسی هر روز صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد و کشمکش و تنش آشکارتر می‌شود.

اطلاعات روز نوشته که صف‌بندی کنونی چهره متناقضی به خود گرفته است. در یک‌سو غنی با حلقه‌ای از جوانان عمدتا پشتون اما تحصیل‌کرده غرب و فاقد پایگاه اجتماعی در همراهی با سرور دانش که چهره محبوبی در میان هزاره‌ها شده است، دکتر عبدالله و گلبدین حکمتیار قرار گرفته است و در سوی دیگر بسیاری از چهره‌های سیاسی یک‌ونیم دهه اخیر کشور.

اطلاعات روز از رهبران جهادی، کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری و احمدضیا مسعود نماینده پیشین رئیس جمهوری در حکومت داری خوب به عنوان گروه ناراضیان از رئیس جمهوری افغانستان یاد کرده است.

روزنامه ماندگار نیز نوشته "این روزها حلقات قوم‌گرای افغانستان جانی دوباره یافته‌اند و بی‌آن‌که از تاریخ بیاموزند، می‌خواهند در آتش دشمنی میان اقوام، نان خودشان و احیانا قوم‌شان را بپزند."

ماندگار می‌نویسد که هم‌اکنون برخی از نهادها در افغانستان حتی از تبعیض قومی پا فراتر گذاشته‌اند و شکل خانواد‌گی یافته‌اند. در اکثر ادارات کشور، یک قوم سیادت و برتری دارد و باقی اقوام یا حضور ندارند و یا مأمور عادی و پیاده و صفاکار هستند.

ماندگار افزوده که "به آقای غنی می‌گوییم که اگر «افغانستان» را با این نام و شناسه سیاسی دوست دارد و به سعادت و بهروزی آن می‌اندیشد، مانیفست برتری‌طلبی قومی را پاره کند، تنور مشتعل قوم‌‌گرایان را خاموش بسازد و هر صدایی که اقوام را در برابر یکدیگر تحریک می‌کند، خفه بسازد. "

مطالب مرتبط