روزنامه‌های کابل؛ سه شنبه ۲۶ ثور

روزنامه

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مدعی شده که شماری از رهبران سیاسی گروه طالبان و حزب اسلامی برای پیوستن طالبان به روند صلح افغانستان با هم در تماس هستند. گروه طالبان این ادعای حزب اسلامی را رد کرده است.

رابطه حزب اسلامی با طالبان، فرمان رئیس جمهوری در مورد شناسنامه‌های الکترونیکی و مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی افغانستان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۶ ثور (اردیبهشت) کابل است.

رابطه حزب اسلامی و طالبان

روزنامه افغانستان ما می‌نویسد که چنین ادعایی از سوی حزب اسلامی و آن گونه پاسخ دریافت کردن از سوی طالبان، بر ابهامات رابطه این حزب و طالبان می‌افزاید و پرسش‌های بسیاری را به وجود می‌آورد.

افغانستان نوشته که البته ابهام‌ها تازگی ندارد. بلکه در سال‌های گذشته نیز در بسیاری از مناطق افغانستان افراد حزب اسلامی همراه با طالبان و یا به نام طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان جنگیده‌اند.

افغانستان افزوده که بودوباش رهبر این حزب در بین طالبان در پاکستان و در داخل افغانستان در سال‌های گذشته و عدم بروز هیچ مشکلی میان این حزب و طالبان از یک سو نشان دهنده روابط معنادار و عمیق حزب اسلامی و طالبان و از سوی دیگر بیانگر ابهام در این رابطه است.

نویسنده سرمقاله روزنامه افغانستان تاکید دارد که حزب اسلامی که اکنون به دولت پیوسته است باید به سوالات مردم پاسخ بدهد و ابهامات موجود را از بین ببرد.

توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که دیروز رئیس‌جمهور غنی فرمانی صادر کرد که بر مبنای آن، روند توزیع تذکره (شناسنامه) الکترونیک تا ۹۰ روز دیگر ‌باید شروع شود.

اطلاعات روز نوشته که این فرمان ریاست‌جمهوری به‌رغم این‌که با تأخیر بسیاری همراه بوده، اما دوباره امید به توزیع تذکره الکترونیک را می‌تواند به مردم باز گرداند.

اطلاعات روز افزوده که به دلیل تنش‌هایی که بیش‌تر ریشه‌های قومی دارد و برخاسته از عدم درک درست از مناسبات اجتماعی و توسعه است، این روند همواره با تأخیر روبه‌رو شده است. اولین نگرانی این است که فرمان جدید نیز به سرنوشتی مشابه گرفتار شود بنابراین یگانه تمهید ممکن برای جلوگیری و گریز از چنین سرنوشتی، عمل مرحله‌به‌مرحله بر مبنای مفاد قانون در تمامی مراحل آن است.

اطلاعات روز می‌نویسد که جمع‌آوری اطلاعات و سپس توزیع عملی تذکره، زمان بسیار زیادی می‌طلبد که به‌صورت قطع بیش از دو سال به درازا می‌کشد. از این جهت، اگر شروع این پروژه به دست حکومت وحدت ملی است، انجام آن تابع تحولات سیاسی خواهد بود. انتظار می‌رود، این پروسه از حمایت نهادهای بین‌المللی برخوردار شود و تدابیری برای جلوگیری از تأخیر در انجام آن سنجیده شود.

مبارزه با فساد در افغانستان

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که رئیس اداره ملی اطلاعات آمریکا، در مجلس سنای آن کشور گفت که فساد کارایی نهادهای امنیتی افغانستان را تضعیف کرده است. مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی بر علاوه این که خواست مردم افغانستان است، تقاضای جدی جامعه جهانی نیز می‌باشد.

۸‌صبح نوشته که بدون مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی و کاراسازی این نهادها، هر قدر هم که نیروهای کمکی رزمی‌ و مستشاری ناتو به افغانستان بیایند، موثر نیست.

۸‌صبح افزوده که رهبران افغانستان باید اصلاحات عمیق ساختاری و تشکیلاتی در نهاد‌های امنیتی بیاورند. در گذشته حکومت برای اصلاح نهاد‌های امنیتی ظرفیت لازم نداشت، اما حالا حکومت وحدت ملی وزارت دولت در امور اصلاح سکتور امنیتی را ایجاد کرده است.

۸‌صبح می‌نویسد که "افسر و سرباز باید جان باختن در راه دفاع از دولت را بزرگ‌ترین افتخار بدانند. این امر زمانی ممکن است که فرماندهان قطعات نیروهای امنیتی، متعهد و مبرا از فساد مالی باشند."

مطالب مرتبط