روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه سوم جوزا

روزنامه

در انفجار انتحاری دوشنبه شب در "منچستر آرینا" ۲۲ نفر کشته و ۵۹ نفر زخمی شدند. این واقعه در پایان کنسرت آریانا گرنده، خواننده جوان آمریکایی در سالن کنسرت روی داد.

انفجار انتحاری در منچستر، وضعیت احزاب در افغانستان و افزایش ناامنی در شهر کابل مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های سوم جوزا (خرداد) کابل است.

انفجار انتحاری در منچستر

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد کهحمله تروریستی به منچستر بریتانیا نشان داد که کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا در برابر تروریسم خیلی آسیب‌پذیر اند.

۸‌صبح نوشته روشن است که گروه‌های تروریستی هسته‌های خوابیده در بریتانیا و جاهای دیگر درست کرده‌اند و هر وقتی که بخواهند ضربه‌ای وارد کنند، این هسته‌ها را بیدار می‌کنند.

۸‌‌صبح افزوده که برای مقابله با گروه‌های تروریستی، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها باید قاطعانه در برابر گروه‌های تروریستی بجنگند. هیچ راه دیگری غیر از جنگ با این گروه‌ها وجود ندارد.

۸‌صبح می‌نویسد که "مقام‌های بریتانیایی حالا باید بررسی کنند که کشورهایی مثل عربستان و پاکستان، تاچه حد در تقویت افراط‌گرایی در بریتانیا نقش داشته‌اند. زمان آن فرا رسیده است که غرب با متحدان منطقه‌ای خود جدی صحبت کند."

روزنامه اطلاعات روز نیز می‌نویسد که تروریسم بین‌المللی هیچ مرزی برای کشتن نمی‌شناسند. هر کسی در هر جایی از جهان از دید تروریسم جهانی محکوم به مرگ است.

اطلاعات روز نوشته که وضعیت آشفته کنونی و بی نظمی و ناامنی روزافزون در سطح جهان نتیجه سیاست‌های نامطلوب و فرصت طلبانه‌ای است که بسیاری از کشورها پروایی از انجام آن نداشته اند.

اطلاعات روز افزوده که قدرت گرفتن فزاینده ترویسم بین‌المللی در نبود اراده به حفظ نظم و تامین امنیت و ثبات در میان کشورها به وجود آمده است.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه اطلاعات روز، فشار شهروندان در هر کشور بر سیاستمداران و دولت‌ها کمک خواهد کرد تا کشورها به سمت تامین و بازیابی نظم و امنیت برای شهرندان شان بروند.

وضعیت احزاب در افغانستان

روزنامه افغانستان ما نوشته که دیروز حزب جمعیت اسلامی در همایشی در کابل اعضای هیات رهبری خود را اعلام کرد.

روزنامه افغانستان به همین بهانه، نگاهی به وضعیت احزاب در افغانستان داشته است.

افغانستان افزوده که احزاب جهادی افغانستان اکنون از مفهوم مدرن و کارویژه‌‍‌های اساسی احزاب سیاسی بسیار دور هستند. جمعیت اسلامی تنها یک نمونه است. اما همه احزاب جهادی با چنین سرنوشتی مواجه هستند.

افغانستان از انتخابی نبودن رهبران احزاب در افغانستان، وجود نداشتن چارچوب‌های حزبی و ساختارهای سازمانی و تعلقات قومی احزاب به عنوان ویژگی‌هایی یاد کرده که احزاب افغانستان را از مفهوم مدرن احزاب دور می‌سازد.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه افغانستان "احزاب جهادی با این ویژگی‌ها تنها بستر و محمل تداوم کشمکش‌های قومی، سمتی، زبانی، مذهبی و در یک کلام باعث استمرار بحران ملی هستند."

افزایش ناامنی‌ها در کابل

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد که شهر کابل این روزها شاهد بد امنی‌های فراوانی می‌باشد که بسیاری از آنها رسانه‌ای نمی‌شوند.

آرمان ملی نوشته که دزدی و راهزنی در این شهر بی داد می‌کند و هر روز رویدادهای جنایی دیگر چون قتل در این شهر رخ می‌دهد و بی بند و باری در شهر رو به افزایش است.

آرمان ملی افزوده که مسئولان نهادهای امنیتی کابل باید برنامه‌های شان را مرور کرده و راه‌های اثر گذار را در تامین امنیت شهر در پیش گیرند زیرا سهل انگاری آنها باعث به خطر افتادن زندگی شهروندان کابل می‌شود.

مطالب مرتبط