امضای توافقنامه صلح میان غنی و حکمتیار به روایت تصویر

توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی، از مخالفان مسلح این دولت، امروز میان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی امضا شد. در مراسم، ویدئویی به نمایش درآمد که امضای توافقنامه توسط آقای حکمتیار در آن نشان داده شد.

حکمتیار

منبع تصویر، AP

توضیح تصویر،

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در مراسم امضای توافقنامه حضور نداشت.

منبع تصویر، AP

توضیح تصویر،

ویدئویی ضبط شده از آقای حکمتیار در این مراسم نشان داده شد. او در این ویدیو از دیگر مخالفان مسلح حکومت نیز خواست به روند صلح بپیوندند.

منبع تصویر، AP

توضیح تصویر،

در ویدئو نشان داده شد که آقای حکمتیار توافقنامه صلح را امضا می‌کند.

منبع تصویر، AP

توضیح تصویر،

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسمی که در ارگ برگزار شد، موافقتنامه صلح را امضا کرد.

منبع تصویر، AP

توضیح تصویر،

آقای غنی در این مراسم گفت سرانجام جنگ با مردم افغانستان انزوا و شکست خواهد بود.

منبع تصویر، AP

توضیح تصویر،

در این مراسم شماری از مقامات دولتی اشتراک داشتند.

منبع تصویر، AP

توضیح تصویر،

شماری از سیاستمداران و دیپلمات‌های خارجی نیز از مهمانان این برنامه در کاخ ریاست جمهوری بودند.