خبرنگاران افغان خواهان تخصیص بخشی از کمکهای جهانی به حمایت از رسانه‌ها شدند

خبرنگار
توضیح تصویر،

نیمی از خبرنگاران افغان از عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی در راستای بهبود وضعیت آزادی بیان انتقاد کردند

یافته‌های نظرسنجی تازه اتحادیه ملی خبرنگاران افغان نشان می‌دهد که از نظر نیمی از خبرنگاران رسانه‌های همگانی در افغانستان، رهبران حکومت وحدت ملی در عملی ساختن تعهدات‌شان برای بهبود وضعیت آزادی بیان و شرایط کار و زندگی خبرنگاران در این کشور موفق نبوده‌اند.

فهیم دشتی رئیس این اتحادیه پنجشنبه، هشتم میزان (مهر) با اعلام نتایج این نظرخواهی در جریان یک کنفرانس، گفت که برای این نظرخواهی با ۲۰۰ خبرنگار زن و ۹۰۰ خبرنگار مرد در یازده ولایت افغانستان مصاحبه شده است.

به گفته وی، این شمار از خبرنگاران، ۱۰ درصد کل خبرنگاران افغانستان را تشکیل می‌دهند.

در این نظرسنجی بیست درصد از خبرنگاران تلاش‌های حکومت برای بهبود وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان را قانع کننده خواندند و سی درصد دیگر از این تلاش‌ها ابراز رضایت نسبی کردند.

در این نظرخواهی، مهمترین مشکلات خبرنگاران نیز بررسی شده است.

ناامنی، مشکلات اقتصادی و افزایش خشونت علیه خبرنگاران از نگرانی‌های اصلی خبرنگاران در افغانستان عنوان شده و به باور اکثر مصاحبه شوندگان، حکومت در رفع این مشکلات ناکام بوده است.

اتحادیه ملی خبرنگاران از جامعه جهانی خواسته است که در نشست بروکسل بخشی از کمک‌های خود به افغانستان را به بهبود وضعیت آزادی بیان و خبرنگاران در این کشور اختصاص دهد.

کنفرانس بروکسل در ماه اکتبر سال روان در پایتخت بلژیک برگزار می‌شود و حکومت افغانستان در این کنفرانس از جامعه جهانی خواستار دریافت کمک‌های بیشتر برای اختصاص به طرح‌های غیرنظامی خواهد شد.

در نظرسنجی یاد شده، هفتاد درصد خبرنگاران نارضایتی‌شان را در زمینه پیگیری پرونده‌های قتل شصت خبرنگاری که در سالهای اخیر در افغانستان کشته شده‌اند، ابراز کردند.

تبعیض جنسی و آزار و اذیت خبرنگاران زن موضوع دیگری بوده که اکثر خبرنگاران در این نظرسنجی آن را مطرح کرده و گفته‌اند حکومت برای حل آنها کاری انجام نداده است.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، اکثریت مصاحبه شونده‌ها در یک بخش از کار حکومت ابراز رضایت کرده اند و آنهم اصلاح قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای و دسترسی به اطلاعات بوده است.

رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان می‌گوید هدف از انجام این نظرسنجی کمک به حکومت در زمینه شناسایی نقاط قوت و رفع نقاط ضعف‌ است.

او می گوید به این وسیله می‌خواهند جامعه جهانی هم از وضعیت جامعه خبرنگاری افغانستان آگاه شود.