امضای گلبدین حکمتیار و اشرف غنی پای پیمان صلح

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی سرانجام توافقنامه صلح بین دو طرف را امضا کردند و به سالها خصومت پایان دادند. مراسم امضای این توافقنامه در کابل برگزار شد، اما آقای حکمتیار از جای نامعلومی پیام ویدیویی داد. حالا امضای این توافقنامه راه ورود او به کابل را هموار می کند. خبرنگار ما، اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد