اعتراض به کرزی مراسم ربانی را به هم زد

اعتراض به حامد کرزی رییس جمهوری پیشیین افغانستان برای دقایقی باعث مختل شدن مراسمی شد که در آن هزاران نفر در کابل برای بزرگداشت برهان الدین ربانی جمع شده بودند. نشستی که نماد قدرت نمایی گروههای جهادی هم توصیف شده. آقای ربانی رییس شورای عالی صلح افغانستان بود و پنج سال پیش در حمله ای انتحاری در خانه اش کشته شد. حامد کرزی اخیرا در مصاحبه ای با تلویزیون فارسی بی بی سی تاکید کرده بود که نیروهای خارجی حق ندارند در افغانستان، طالبان را هدف قرار دهند.

اسماعل شهامت گزارش می دهد.