گزارشی از فعالیت های افسیکو در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی از فعالیت های افسیکو در افغانستان

در افغانستان، شمار نهادهایی که از کودکان نیازمند و بی‌سرپرست مراقبت می کنند و به آنها هنر می‌آموزند، اندک است. یکی از آنها افسیکوست، که از ۱۳ سال پیش در چند ولایت صدها کودک هنرمند را پرورش داده. خبرنگارما ارشاد هنریار به بخش دخترانه این پرورشگاه در کابل سر زده.