طرح بودجه سال ۱۳۹۶ افغانستان به مجلس سنا ارائه شد

مجلس سنا حق نشر عکس MOF
Image caption وزیر مالیه افغانستان طرح بودجه را به مجلس سنا ارائه کرد

حکومت افغانستان امروز سه شنبه ۱۸ عقرب (آبان) طرح پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۶ را به مجلس سنای این کشور ارائه کرد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه/دارایی می‌گوید بودجه ملی سال آینده این کشور ۴۶۶ میلیارد افغانی (حدود ۶.۶ میلیارد دلار) مشمول ۲۸۷ میلیارد افغانی (حدود ۴.۱ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی ( حدود ۲.۵ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای است.

بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است.

وزیر مالیه می‌گوید که در طرح پیشنهادی بودجه، بیشترین بودجه به بخش‌های امنیت ۳۶ درصد، زیربنا ۲۱ درصد، آموزش ۱۳ درصد و کشاورزی ۶ درصد اختصاص یافته است.

آقای حکیمی می‌گوید که به شکل بی‌سابقه، در بودجه توسعه‌ای این کشور ۱۱۷ پروژه جدید در نظر گرفته شده است.

به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ میلیارد افغانی (حدود ۳۱۵ میلیون دلار) کسر بودجه پیش بینی شده است و از مجموع بودجه، ۱۵۱ میلیارد افغانی (حدود ۲.۱ میلیارد دلار) آن از منابع داخلی و مبلغ ۲۹۲ میلیارد افغانی (حدود ۴.۱ میلیارد دلار) آن از منابع خارجی تمویل خواهد شد.

در طرح پیشنهاد بودجه ملی ۱۳۹۶، از مجموع بودجۀ توسعه‌ای مبلغ بیش از ۵۸ میلیارد افغانی (حدود ۸۳۳ میلیون دلار) آن را بودجه اختیاری و ۱۲۰ میلیارد افغانی (حدود ۱.۷ میلیارد دلار) آن را بودجه غیراختیاری تشکیل می‌دهد.

همچنین وزیر مالیه افغانستان از افزایش درآمد داخلی این کشور خبر داد و گفت در سال جاری ۱۴۰ میلیارد افغانی (حدود ۲ میلیارد دلار) درآمد داشته‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. برای سال آینده ۱۵۱ میلیارد افغانی (حدود ۲.۱ میلیار دلار) درآمد داخلی برای افغانستان پیش بینی شده است.

آقای حکیمی همچنین از افزایش رشد اقتصادی در این کشور خبر داد. به گفته او، در سال جاری میزان رشد اقتصادی افغانستان ۲.۹ درصد بوده و برای دو سال آینده این رقم ۳.۵ و ۴ درصد پیش بینی شده است.

وزیر مالیه می‌گوید که بودجه سال ۱۳۹۶ با در نظرداشت توازن، منافع ملی و شرایط افغانستان آماده شده است.

به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس نمایندگان آن فرستاده می‌شود.

چالش مصرف نشدن بودجه توسعه‌ای

طرح بودجه سال آینده درحالی به مجلس سنا پیشنهاد شد که مصرف کم بودجه توسعه‌ای در ادارات دولتی، نگرانی‌هایی را به میان آورده و مجلس نمایندگان به تازگی تصمیم گرفته حدود بیست وزیر کابینه را به همین ارتباط استیضاح کند.

بودجه مالی برای سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴۴۴.۶ میلیارد افغانی معادل ۶.۶ میلیارد دلار بود که در آن ۲۷۶ میلیارد افغانی معادل ۴.۱ میلیارد دلار بودجه عادی و ۱۶۸.۵ میلیارد افغانی معادل ۲.۵ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای پیش‌بینی شده است.

وزیر مالیه نیز پایین بودن میزان مصرف بودجه توسعه‌ای را یک مشکل می‌خواند که جذب بیشتر کمکها در بودجه ملی را متاثر ساخته است.

Image caption ۳۶ درصد بودجه افغانستان به بخش امنیتی تخصیص داده شده است

او از عدم برنامه‌ریزی دقیق ادارات، ظرفیت پایین ادارات در امور بودجه، ضعف در کنترل پروژه‌ها، عدم مسئولیت پذیری ادارات، فساد و مداخلات زورمندان به عنوان مهمترین دلایل این چالش نام گرفت.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط