عکس: جشنواره گل زعفران در هرات

حق نشر عکس Empics
Image caption جشنوارۀ گل زعفران هر سال در هرات به هدف بازاریابی و جلب توجه به زعفران افغانستان برگزار میشود.
Image caption پارسال در افغانستان چهار و نیم تن زعفران تولید شد. امسال پیش بینی میشود که میزان تولید زعفران به شش تن خواهد رسید.
Image caption وزارت زراعت افغانستان می گوید ساحات زیر کشت زعفران در دو سال اخیر از ۱۲۰۰ هکتار به دو هزار هکتار زمین رسیده است.
Image caption کیفیت زعفران افغانستان در سطح منطقه و جهان بسیار بالا توصیف میشود. این کشور در بسته بندی زعفران اما هنوز با محدویدت ها و دشواری های روبرو است.
Image caption اکثر کارهای مربوط به تولید و پروسس و پاککاری زعفران توسط زنان اجرا میشود.
Image caption هرات پایتخت زعفران افغانستان است. گفته می‌شود نود درصد زعفران افغانستان در این ولایت تولید میشود.
Image caption کشت زعفران در یک و نیم دهه گذشته نخست در هرات به صورت جدی تجربه شد و بعد به دیگر ولایات افغانستان گسترش یافت.
Image caption جشنواره گل زعفران در هرات
Image caption دولت افغانستان اخیرا طرح پنج ساله ملی زعفران را تصویب کرده است. بر اساس این طرح، تا پنج سال آینده راه های افزایش تولید و بهره وری از زعفران و پروسس معیاری آن جستجو و عملی میشود.