عکس: جشنواره گل زعفران در هرات

  • محمد قاضی‌زاده
  • بی‌بی‌سی هرات
تصاویر جشنواره گل زعفران هرات

منبع تصویر، Empics

توضیح تصویر،

جشنوارۀ گل زعفران هر سال در هرات به هدف بازاریابی و جلب توجه به زعفران افغانستان برگزار میشود.

توضیح تصویر،

پارسال در افغانستان چهار و نیم تن زعفران تولید شد. امسال پیش بینی میشود که میزان تولید زعفران به شش تن خواهد رسید.

توضیح تصویر،

وزارت زراعت افغانستان می گوید ساحات زیر کشت زعفران در دو سال اخیر از ۱۲۰۰ هکتار به دو هزار هکتار زمین رسیده است.

توضیح تصویر،

کیفیت زعفران افغانستان در سطح منطقه و جهان بسیار بالا توصیف میشود. این کشور در بسته بندی زعفران اما هنوز با محدویدت ها و دشواری های روبرو است.

توضیح تصویر،

اکثر کارهای مربوط به تولید و پروسس و پاککاری زعفران توسط زنان اجرا میشود.

توضیح تصویر،

هرات پایتخت زعفران افغانستان است. گفته می‌شود نود درصد زعفران افغانستان در این ولایت تولید میشود.

توضیح تصویر،

کشت زعفران در یک و نیم دهه گذشته نخست در هرات به صورت جدی تجربه شد و بعد به دیگر ولایات افغانستان گسترش یافت.

توضیح تصویر،

جشنواره گل زعفران در هرات

توضیح تصویر،

دولت افغانستان اخیرا طرح پنج ساله ملی زعفران را تصویب کرده است. بر اساس این طرح، تا پنج سال آینده راه های افزایش تولید و بهره وری از زعفران و پروسس معیاری آن جستجو و عملی میشود.