بودجه ملی سال ۱۳۹۶ افغانستان به مجلس نمایندگان ارائه شد

وزیر مالیه حق نشر عکس MOF
Image caption وزیر مالیه افغانستان از مجلس نمایندگان خواست طرح بودجه را در زمان قانونی آن تصویب کنند

حکومت افغانستان امروز چهارشنبه ۱۰ قوس (آذر) طرح پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۶ را به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کرد.

این طرح به تاریخ ۱۸ ماه عقرب (آبان) به مجلس سنا ارائه شده بود که اکنون پس از اخذ پیشنهادات مشورتی از سوی اعضای آن مجلس، به مجلس نمایندگان معرفی می‌شود.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه/دارایی می‌گوید بودجه ملی سال آینده این کشور ۴۶۶ میلیارد افغانی (حدود ۶.۶ میلیارد دلار) مشمول ۲۸۷ میلیارد افغانی (حدود ۴.۱ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی ( حدود ۲.۵ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای است.

بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است.

به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس نمایندگان آن فرستاده می‌شود.

طرح بودجه سال آینده درحالی به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد که این مجلس به دنبال مصرف کم بودجه توسعه‌ای در ادارات دولتی، شانزده وزیر کابینه را استیضاح و هفت نفرشان را سلب صلاحیت نمود.

وزرایی که از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند، به دستور رئیس جمهوری هنوز مشغول کار هستند. محمد اشرف غنی به وزرای سلب صلاحیت شده فرمان داد که تا نظردهی دادگاه عالی افغانستان در مورد "موجه بودن روند استیضاح از سوی مجلس" به کارشان ادامه دهند.

پیش از این ظاهر قدیر، نایب اول مجلس نمایندگان افغانستان گفته بود، در صورت برکنار نشدن وزرایی که سلب صلاحیت شدند، طرح بودجه را تایید نخواهند کرد.

وزیر مالیه افغانستان در نشست امروزی مجلس نمایندگان، از اعضای این مجلس خواست با توجه به شرایط سیاسی حساس این کشور، این طرح را در وقت تعیین شده قانون تصویب کنند.

جزئیات بودجه ۱۳۹۶

وزیر مالیه می‌گوید که در طرح پیشنهادی بودجه، بیشترین بودجه به بخش‌های امنیت ۳۶ درصد، زیربنا ۲۱ درصد، آموزش ۱۳ درصد و کشاورزی ۶ درصد اختصاص یافته است.

+ عبدالله: امیدوارم که بودجه در مجلس نمایندگان تصویب شود

+ پارلمان افغانستان در معرض یک آزمون تاریخی

آقای حکیمی می‌گوید که به شکل بی‌سابقه، در بودجه توسعه‌ای این کشور ۱۱۷ پروژه جدید در نظر گرفته شده است.

به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ میلیارد افغانی (حدود ۳۱۵ میلیون دلار) کسر بودجه پیش بینی شده است و از مجموع بودجه، ۱۵۱ میلیارد افغانی (حدود ۲.۱ میلیارد دلار) آن از منابع داخلی و مبلغ ۲۹۲ میلیارد افغانی (حدود ۴.۱ میلیارد دلار) آن از منابع خارجی تمویل خواهد شد.

در طرح پیشنهاد بودجه ملی ۱۳۹۶، از مجموع بودجۀ توسعه‌ای مبلغ بیش از ۵۸ میلیارد افغانی (حدود ۸۳۳ میلیون دلار) آن را بودجه اختیاری و ۱۲۰ میلیارد افغانی (حدود ۱.۷ میلیارد دلار) آن را بودجه غیراختیاری تشکیل می‌دهد.

وزیر مالیه می‌گوید که بودجه سال ۱۳۹۶ با در نظرداشت توازن، منافع ملی و شرایط افغانستان آماده شده است.

بودجه ملی افغانستان برای سال گذشته؛ ۱۳۹۵ مبلغ ۴۴۴.۶ میلیارد افغانی معادل ۶.۶ میلیارد دلار بود که در آن ۲۷۶ میلیارد افغانی معادل ۴.۱ میلیارد دلار بودجه عادی و ۱۶۸.۵ میلیارد افغانی معادل ۲.۵ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای پیش‌بینی شده بود.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط