زنان تا چه حد جایگاه خود را در جامعه افغانستان پیدا کرده اند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان تا چه حد جایگاه خود را در جامعه افغانستان پیدا کرده اند؟

مروارید، زمانی آرزو داشت در افغانستان خلبان شود؛ به آرزویش نرسید و مهماندار شد. می‌گوید گاهی در هواپیما متوجه نگاه‌های بد مسافران می‌شود، اما اهمیتی نمی‌دهد. زنان بسیاری در سال‌های گذشته مثل عالیه وارد بازار کار افغانستان شده‌اند هرچند با سختی‌های بسیار. عالیه رجایی خبرنگار ما در کابل پای صحبت‌های او نشسته است.