زنان بی سرپرست افغان چگونه زندگی را بدون حمایت می‌گذرانند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان بی سرپرست افغان چگونه زندگی را می‌گذرانند؟

در افغانستان، علاوه بر طلاق، زنان مشکلات دیگری هم دارند؛ سالهای طولانی جنگ در افغانستان زنان زیادی را بیوه کرده. آمارها نشان می دهد که تنها در پانزده سال اخیر، نزدیک 80 هزار نفر در افغانستان کشته شده اند و هزاران زن هم، بیوه. عالیه رجایی در گزارشش می گوید که نبود چتر حمایتی منظم از زنان بی سرپرست، تا چه حد زندگی شان را سخت کرده