گفتگو با بشیراحمد ته‌ینج در باره تحقیق از عبدالرشید دوستم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با بشیراحمد ته‌ینج در باره تحقیق از عبدالرشید دوستم

۹ سفیر کشورهای غربی و نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان با اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار کرده و بر تحقیقات بی طرفانه و همه جانبه در مورد ادعای احمد ایشچی تاکید کرده اند. آقای ایشچی دیروز ادعا کرد که عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهوری و افرادش او را «لت و کوب» کرده و مورد سوءرفتار جنسی قرار داده اند. سخنگوی آقای دوستم اما می‌گوید که او کاری نکرده که به تحقیق نیاز باشد. هارون نجفی‌زاده در آغاز گفتگو با «بشیر احمد ته ینج» نظر او را درباره تحقیقات از آقای دوستم پرسیده است.