بارق شفیعی، شاعر و وزیر سابق فرهنگ افغانستان درگذشت

بارق شفیعی در سن ۸۵ سالگی درگذشت
توضیح تصویر،

بارق شفیعی در سن ۸۵ سالگی در آلمان درگذشت

بارق شفیعی، شاعر، فعال‌سیاسی و وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز (شنبه ۲۳ دلو/بهمن) در ۸۵ سالگی در آلمان درگذشت.

دلیل در گذشت او بیماری عنوان شده است.

محمد حسن مشهور به بارق شفیعی که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در کابل به دنیا آمد، عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک افغانستان و مدیر مسئول اولین ارگان نشراتی این حزب به نام جریده تابناک (خلق) بود.

آقای شفیعی پس از کودتای ۷ ثور در کابینه محمد تره‌‎کی، رئیس جمهوری سابق افغانستان، به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ کار کرد.

بیشتر کارهای بارق شفیعی در زمینه شعر است که با انتشار کتاب "ستاک" در سال ۱۳۴۲ خورشیدی هواخواهان و دلبستگان خود را یافت.

دومین دفتر شعری آقای شفیعی "شهر حماسه" نام دارد که در سال ۱۳۵۸ به چاپ رسید.

"دوران ساز"، سومین مجموعه شعری بارق شفیعی است که در سال ۱۳۵۹خورشیدی به خط سریلیک در تاجیکستان به چاپ رسید.

چهارمین اثر او به نام میلاد انقلاب، در سال ۱۳۶۶ خورشیدی منتشرشد.

آقای شفیعی در میان جامعه فرهنگی افغانستان به عنوان یکی از بنیان‌گذاران شعر نو در این کشور شناخته می‌شود.