عبدالله عبدالله: پاکستان به جای اتهام بستن با افغانستان همکاری کند

دولت افغانستان فهرست ۸۵ شورشی و نشانی ۳۲ مرکز آموزشی پیکارجویان مربوط به شبکه حقانی و طالبان را به دولت پاکستان داده ‌و از مقامهای پاکستانی خواسته که علیه آنها عمل کنند. به دنبال حمله به زیارتگاه صوفیان در ایالت سند، پاکستان ادعا کرد که شورشیان پاکستانی از خاک افغانستان این عملیات را راه اندازی کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز در واکنش گفت که پاکستان به جای اتهام بستن، برای سرکوب شورشگری، با افغانستان همکاری کند. بهار جویا گزارش می دهد.